HUURVOORWAARDEN

 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van het gehuurde.

 • De huurtijd mag men zonder toestemming niet overschrijden.

 • Voortijdige terugbezorging geeft geen recht op vergoeding.

 • Een dag is van 8.30 tot 18.00 uur.

 • De fiets (of ander vervoermiddel) mag slecht gebruikt worden overeenkomstig zijn normale bestemming.

SCHADEFONDS

Schadefonds: € 1.- per dag € 5.- per week

Het schadefonds is een fonds om u als consument te ontzorgen en om ervoor te zorgen dat eventuele kleine schades u achteraf geen geld kosten bij het terugbrengen van de gehuurde objecten.  Denk aan bijv: jasbeschermers, spatborden, reflectoren, verlichting.

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze de schuld is van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van  beschadigde onderdelen uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het gehuurde object aan de verhuurder moeten voldoen.

Bij deelname aan het schadefonds vervallen deze eventuele kosten. En er geldt geen eigen risico. 

Het schadefonds vergoedt niet:

 • Door opzet en/of al dan niet bewuste roekeloosheid ontstane schade

 • Totaalverlies en of diefstal zonder fietssleutel en proces verbaal

 • Schade aan derden

 • Total loss schades van gehuurde objecten

Het schadefonds is niet van toepassing op:

 • Tandems

 • Elektrische fietsen

 • Skelters

 • Trapkarren

FESTINA LENTE  |  Fietsverhuur Oostkapelle

 

info@fietsverhuurfestinalente.nl      |     0118 582474      |      KVK 70133565

Website ontwerp door Studio MELT