top of page

HUURVOORWAARDEN

  • De huurder is aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van het gehuurde object.

  • De huurtijd mag men zonder toestemming niet overschrijden.

  • Voortijdige terugbezorging geeft geen recht op vergoeding.

  • Een dag huur is van 8.30 tot 18.00 uur.

  • De fiets (of ander vervoermiddel) mag slechts gebruikt worden overeenkomstig zijn normale bestemming.

Zorgeloos op pad

Festina lente zorgeloos op pad

“Festina Lente zorgeloos op pad“ is bedoeld om u als klant te ontzorgen bij diefstal,schade en pech. ​

 

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze de schuld is van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van diefstal, herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van  beschadigde onderdelen uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het gehuurde object aan de verhuurder moeten voldoen.

Bij deelname aan Zorgeloos op pad vervallen deze eventuele kosten. En er geldt geen eigen risico. 

Festina Lente zorgeloos op pad vergoedt niet:

 

  • Schade aan derden

  • Schade door opzet en/of al dan niet bewuste roekeloosheid

  • Diefstal zonder in bezit van fietssleutel(s) en proces verbaal politie

 

Deelname bedraagt:                                    per dag                          per week

                                                              

E-bike/(E-) bakfiets,(kinder)tandem,trapkar             € 2,00                            € 10,00

Overige  objecten                                                 € 1,00                            €   5,00

bottom of page